Naše služby

Svislé a vodorovné dopravní značení

V dopravním značení provádíme zejména tyto činnosti:

Svislé dopravní značení, svodidla a příslušenství

 • Kompletní montáž, výměna, oprava a demontáž DZ
 • Instalace směrových sloupků a baliset
 • Instalace zpomalovacích prahů
 • Instalace dopravních zrcadel
 • Montáž , demontáž a oprava svodidel
 • Likvidace nevyhovující DZ

Vodorovné dopravní značení

 • Nástřik VDZ do šablon dle norem ČR
 • Symboly ZTP, Rodina ,Cyklostezky , Směrové šipky, Přechody pro chodce…
 • Písmena – nápisy, Číslice – značení parkovacích stání
 • Vyhrazené parkovací stání
 • Značení parkovacích stání, autobusových zastávek, dopravních hřišť, hal a výrobních prostor

Technické služby pro pozemní komunikace

V technických službách provádíme zejména tyto činnosti:

 • Asfaltové zálivky kompletní
 • Rekonstrukce propustků
 • Kompletní likvidace škod po dopravních nehodách
 • Opravu šachet a silničních vpustí
 • Čištění příkopů a údržba mostů a příslušenství (zábradlí…apod.)
 • Údržba zeleně

Stavební práce

V oblasti stavebních prací provádíme zejména tyto činnosti:

 • Stavba a oprava parkovišť, chodníků a teras
 • Stavba a oprava oplocení
 • Terénní úpravy
 • Instalace zábradlí
 • Stavba drobných montovaných a zděných objektů

Kontaktujte nás

Kontakty

+420 605 196 548

poptavky@jihostavspol.cz

Adresa

JIHO Stavspol, s.r.o.

Rantířovská 284/19, Jihlava

Jihlava 586 01 - CZ

IČ: 038 30 616

Navigace