Opravy příslušenství pozemních komunikací

Zajišťujeme veškeré opravy a odstranění škod na příslušenství pozemních komunikací například po dopravních nehodách nebo vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Opravujeme zejména svislé dopravní značení, směrové sloupky, balisety, poškozené svodidlové systémy, propustky, žlaby, odtokové kanály, rýhy a praskliny v povrchu silnice a ostatní příslušenství které je součástí pozemních komunikací.

Pro práce na pozemních komunikací v rámci oprav připravíme a realizujeme i dopravně inženýrské opatření včetně nutného dočasného omezení provozu, aby byla zajištěna flexibilní a rychlá oprava dle požadovaného termínu ze stran našich klientů, kterými jsou zpravidla správci příslušných komunikací, jako je Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa a údržba silnic příslušeného kraje.

Kontaktujte nás

Kontakty

+420 605 196 548

poptavky@jihostavspol.cz

Adresa

JIHO Stavspol, s.r.o.

Rantířovská 284/19, Jihlava

Jihlava 586 01 - CZ

IČ: 038 30 616

Navigace