Svislé dopravní značení

Provádíme dodávku a instalaci kompletního sortimentu svislého dopravního značení včetně příslušenství, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to ve všech požadovaných typech z hlediska rozměrů, materiálů, konstrukce i reflexních prvků.

Disponujeme dostatečnou skladovou zásobou dopravních značek, abychom uspokojili veškeré potřeby našich klientů, kteří jsou časově nároční a očekávají rychlou reakci na objednávku požadovaných prací a osazení dopravního značení.

Dále v této oblasti provádíme také

  • Instalaci směrových sloupků různý provedení
  • Dodávku a montáž zpomalovacích prahů
  • Instalaci dopravních zrcadel
  • Dodávku a instalaci velkoplošného dopravního značení
  • Dodávku a instalaci dopravního značení malého formátu například pro dopravní hřiště
  • Projektové činnosti dopravního značení včetně vyřízení a zajištění souhlasů s umístěním na dotčených orgánech
  • Dopravně inženýrské opatření a následné zajištění a instalaci dočasného dopravního značení

Pro upevnění svislého dopravního značení používáme vlastní systém výroby betonových kotevních patek, aby sloupky s dopravními značkami byly vždy pevné a řádně ustavené i za velmi nepříznivých klimatických podmínek a splňovaly tak přísné požadavky našich klientů.

Kontaktujte nás

Kontakty

+420 605 196 548

poptavky@jihostavspol.cz

Adresa

JIHO Stavspol, s.r.o.

Rantířovská 284/19, Jihlava

Jihlava 586 01 - CZ

IČ: 038 30 616

Navigace