Reference

Zádržné silniční a mostní systémy

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
  • Starmosty, s.r.o.
  • Povodí Moravy, s.p.
  • Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje
  • VINCI Facilities Česká republika, s.r.o.

Ukázky našich prací

Kontaktujte nás

Kontakty

+420 606 789 081

info@jihostavspol.cz

Adresa

JIHO Stavspol, s.r.o.

Rantířovská 284/19, Jihlava

Jihlava 586 01 - CZ

IČ: 038 30 616

Navigace