Asfaltové zálivky

U nové pokládky živičných povrchů provádíme zálivku pracovních spár na ošetření styčných ploch a pro napojených asfaltových povrchů.

Zajišťujeme také údržbu a opravu povrchů pozemních komunikací. Zaměřujeme se na ošetření úzkých a širokých trhlin nejen na silnicích, ale i na letištních, parkovacích a odstavných plochách. Kvalitní ošetření zvyšuje životnost povrchu a prodlužuje intervaly oprav, čímž snižuje náklady na celkovou údržbu vozovky.

Trhliny v narušeném asfaltovém povrchu jsou nejdříve vyfrézovány příslušnou šířkou speciálního kotouče a následně dochází k odstranění zbytků materiálů tlakovým vzduchem, a pak již přijde na řadu předehřátí ploch opravované trhliny a aplikace speciální asfaltové zálivky s překryvem alespoň 60mm včetně povápnění, které zabrání přilnavosti k povrchu.

Kontaktujte nás

Kontakty

+420 606 789 081

info@jihostavspol.cz

Adresa

JIHO Stavspol, s.r.o.

Rantířovská 284/19, Jihlava

Jihlava 586 01 - CZ

IČ: 038 30 616

Navigace